İşçi / İşveren Uyuşmazlıkları
Bilgi Formu Detaylı Bilgi Almak İçin Lütfen Formu Doldurunuz
Avrupa Arabuluculuk Merkezi
İşçi / İşveren Uyuşmazlıkları

Arabulucular, işçi- işveren uyuşmazlıklarında da çözüm yolu bulmak için taraflara hizmet vermektedir.
 

Zorunlu hale getirilen uygulamanın birçok davayı kısa zamanda çözmesi planlanıyor.

Uyuşmazlık, işçi ve işvereni de etkileyen süreci kangrene çevirebileceği için iş gücünden, vakitten ve dolayısıyla nakitten çalmaktadır. Ancak bu sürece dahil olan iletişim teknikleri ve müzakerelere hakim, davranış psikolojisi ile taraflara eşit ve yargısız yaklaşan arabulucular sayesinde kolaylıkla çözülecektir. Tarafların memnuniyeti esas alınan barışçıl bir yöntemdir. Yapılan araştırmalarda yaklaşık 20 bini geçen uyuşmazlıkların çok büyük bir kısmının bir günde neticeye kavuştuğu ortaya çıkıyor.

İşçi ve işveren taraflarının uyuşmazlık nedenlerine gelecek olursak yıllık izin ücretleri, fazla çalışma (ek mesai ücreti), maaş, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi konuları öncelikle örneklendirebiliriz. Arabulucuya başvurulmadan mahkemeye taşınan davalar  “dava şartı yokluğu” yüzünden red alacaktır.

Haklının bazen maddi kaygılardan dolayı geri çekilmesi, hakkını mahkemeye taşıyamadan susması devrinin de bu şekilde önüne geçilmesi sağlanmış olmaktadır. Başvuruda herhangi bir ödeme yapılmadığı için mağdur kişi gönül rahatlığıyla kendisine bir arabulucu bulabilir. Süreçte işçi ve işveren uyuşmazlıklarının Arabuluculuk yolu ile çözümlenmesi durumunda, tüm şartlar açıkça belirtilerek hazırlanan tutanaklar Arabulucu ve taraflar tarafından imzalanır, mahkemeden bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirsiniz.

Bu şerhin verildiği anlaşma tutanağı ilam niteliğinde bir belge sayılacaktır. Dolayısıyla ilam niteliğinde belge mahkeme kararı niteliğinde olduğundan size birçok kolaylık sağlayacaktır. Arabuluculuk ücreti dışında, mahkeme harcı ve yargılama giderleri ödemeniz gerekmeyecek, arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre zaman aşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmayacak, anlaşma belgesinde yazılı konular hakkında taraflar dava yoluna başvuramayacaktır.